Alla som ingår i en visningsgrupp är också ledamot i styrelsen.

Ordförande Kerstin Halldén
Sekreterare Catarina Ekstrand-Turries
Kassör Håkan Nilsson

Är du intresserad av att vara aktiv i Filmklubben?
Ta då kontakt med oss vid filmvisning eller skicka ett mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.